ครั้งแรกกับงานแสดงสินค้าผ่านโลกเสมือนจริง TILOG VE 2021 เชื่อมโยงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั่วโลก


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดงานเสวนาออนไลน์เปิดตัวงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั่วโลก ผู้ใช้บริการ และผู้นำเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยได้ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาทซึ่งภายในการจัดแสดงงานผ่าน Virtual Exhibition ในครั้งนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จำนวน 80 กว่าราย ได้รับการรันตีคุณภาพใน 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มขนถ่ายวัสดุ การบรรจุ คลังสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ และบริการขนส่งสินค้า


สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญของงาน อาทิ
 
  • การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับต่างประเทศ และผู้ส่งออกไทย 
  • การมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  • การประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Symposium) "ดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต" จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ Ted Talk สร้างแรงบันดาลจาก Startup ด้านโลจิสติกส์


 
ในการแถลงข่าว นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงเป็นการดำเนินงานต่อยอดการจัดงานจากรูปแบบ Physical เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น TILOG VE 2021 จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และขยายเครือข่ายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลก ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้สร้างขึ้นในรูปแบบของ Virtual Exhibition เป็นครั้งแรก 


ด้าน นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้าสู้ Digital Transformation เพื่อรองรับกับความท้าทายรูปแบบใหม่ และการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยลดต้นทุน รวมถึงหาเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายฐานโอกาสหาลูกค้าใหม่ โดยงาน TILOG VE 2021 จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า ที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ส่งออกจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมงานได้แบบเรียลไทม์

ขณะที่ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกรายต้องปรับตัว เปิดใจ และเปิดรับเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายได้นำมาปรับใช้แล้ว ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ควรรวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและต้นทุนระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ได้
การจัดงาน TILOG Virtual Exhibition 2021 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 เป็นงานที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการได้อัปเดตการตลาด สินค้า บริการ และเทคโนโลยี รวมทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ กลาง และรายเล็กได้มีโอกาสอย่างทัดเทียมกัน

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชม www.tilog-ve.com 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Share